Guest   
 
Username:
Password:
 


  
 คลิกที่นี่

[แจ่มใสแจ้ง] เพื่อนๆ เรื่องการยกเลิกการส่ง ID ขอที่คั่นไปทางอีเมล์ค่ะ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป การขอที่คั่นผ่านทาง www.jamsai.com ระบบจะทำการยกเลิกการส่ง ID ขอที่คั่นให้กับสมาชิกทางอีเมล์ ดังนั้นจึงขอให้เพื่อนสมาชิกทำการจำและจด ID ขอที่คั่นไว้เพื่อติดตามและตรวจสอบที่คั่นที่ขอไว้จนกว่าจะได้รับครบถ้วนและเรียบร้อยค่ะ

ทีมงานแจ่มใส 
    มีปัญหาทางเว็บ ติดต่อ member@jamsai.comจำนวนผู้ชมเว็บแจ่มใสขณะนี้: 325 ท่าน

Line PM